Munting tinig summary

Ang ganitong kalagayan ay nakaapekto sa pananaw ng mga kabataan sa pangarap, edukasyon, katarungan, at kababaihan na ikinabahala naman ni Melinda.

Munting tinig summary

Would you like to merge this question into it?

What is summary of the story Mga Munting Tinig

MERGE already exists as an alternate of this question. Would you like to make it the primary and merge this question into it? MERGE exists and is an alternate of. Ang ganitong kalagayan ay nakaapekto sa pananaw ng mga kabataan sa pangarap, edukasyon, katarungan, at kababaihan na ikinabahala naman ni Melinda.

Ang sitwasyong ito ay nagsilbing hamon sa kanya, at nasubok ang kanyang pakikihamon nang sumali ang paaralan sa isang choral contest. Bagamat nakitaan niya ng interes at kakayahan ang mga mag-aaral ay hindi naman naging madali sa kanya ang paghimok sa mga magulang nito na payagan silang sumali sa paligsahan.

Tanging si Luz Amy Austria na ina nina Popoy Bryan at Obet Piero ang bukas ang isipan ukol dito at tumulong kay Melinda na himukin ang iba pang mga magulang.

Subalit nadamay at napatay ang batang si Popoy sa isang enkwentro ng NPA at military nang minsan siyang sumama sa kanyang ama na isa sa mga lider ng NPA. Dahil sa trahedya ay tumamlay ang dating masiglang paghahanda ng mga bata para sa paligsahan. Malinaw ang mensahe ng pelikula sa paghahatid nito ng pag-asa at mapagpalayang pagharap sa hamon ng kahirapan at bulok na sistema ng lipunan lalo na sa edukasyon.

Nabigyang-diin ang mga karapat-dapat pag-ukulan ng pagpapahalaga katulad ng pamilya, kabuhayan, edukasyon, pangarap, tinig ng kababaihan, relihiyon at paglinang sa malikhaing kakayahan ng mga kabataan, Sa ilang punto ay aakalain na pinababa ang kalagayan ng mga guro sa pelikula ngunit sa bandang huli ay makikita ang kanilang kadakilaan.

Mahusay ang pagkakahubog sa katauhan ni Melinda bilang isang taong may paninindigan at tanto ang hinahanap sa buhay.

Summary: The inspiring story of Melinda (de Rossi), a young woman who comes to teach in the remote and impoverished rural town of Malawig and reaches her poverty-stricken students through music. Small Voices or Mga Munting Tinig is a Philippine drama film directed by Gil Portes and Adolfo Alix, Jr. The film set in a public school won 11 awards and was nominated for 11 other including Gawad Urian urbanagricultureinitiative.comng: Alessandra de Rossi. A synopsis is the summary of the plot of another work. It tends tolist the events in the order in which they were written, and ismuch shorter than the work it is summarizing. . A brief summary or general survey of something.. .

Makabuluhan ang diyalogo at puno ng simbolismo ang mga pagpapalit ng eksena. Magagaling ang mga nagsiganap mula sa mga pangunahin hanggang sa mga sumusuportang aktor, bata man matanda. Kung tutuusin ay napakabatang tingnan ni Alissandra sa kanyang papel na guro, subalit natabunan ito ng magaling niyang pagganap.

Ang teknikal na aspeto ng pelikula ay kahanga-hanga at maipagmamalaki. Bagamat ang eksena ng paggamit sa Lupang Hinirang bilang piyesa ng ensayo ay tila hindi karapat-dapat sa punto ng usaping makabayan. Gayunpaman, halata ang maingat at masuyong paghihimay ng direktor sa mga detalye ng pelikula.

Sa kabuuan ay simpleng kuwento na may malalim na damdamin at positibong mensahe ang pelikula. Bawat isa ay hinahamon na maging tagapaghatid ng pagbabago at bigyang-daan ang pag-asa.

Ang Munting Tinig ay isang obra maestra na napapanahon at dapat tangkilin ng publiko. A young girl receives a mirror from her deceased mother with the belief that, whenever she looks into the mirror she will see her mothers face.

During the time that she is ordered around by her stepmother, she looks into the mirror, hiding it so no one else can see it. Her stepmother thinks she is doing witchcraft against her, and convinces her father that she is.

Munting tinig summary

They realize she was just looking into the mirror, to see her mother.Sep 01,  · Reflection on “Mga Munting Tinig”: Elements of Philippine Society and Culture If I were to give only one remark about the movie “ Mga Munting Tinig” by Gil M. Portes, that would be: “This movie is such a great one for reflecting the reality of Philippine society back then and unfortunately, even now.”.

Florante at Laura Summary Per Chapter: Florante at Laura Buod ng bawat kabanata

Small Voices or Mga Munting Tinig is a Philippine drama film directed by Gil Portes and Adolfo Alix, Jr. The film set in a public school won 11 awards and was Starring: Alessandra de Rossi.

A Reaction: Mga Munting Tinig. MGA MUNTING TINIG "At every step, the child should be allowed to meet real experiences in life; the thorns should never be plucked from his roses" -Ellen Key, Swedish reformer and educationalist The realities that besiege Philippine society nowadays greatly affect Filipinos, men, women, young and old.

Jan 30,  · Ang Noche Buena ng Isang Kutsero BuodGabi na’t inilalakad na ang prusisyong pang-noche buena nang dumating si Basilio sa San Diego.

Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito at ito’y kinakailangang bugbugin muna ng mga guwardiya urbanagricultureinitiative.comn ang imahen ni Metusalem, ang pinaka-matandang taong nabuhay sa mundo. A synopsis is the summary of the plot of another work.

It tends tolist the events in the order in which they were written, and ismuch shorter than the work it is summarizing. . A brief summary or general survey of something.. . ``Munting Tinig`` (small voices) is about a school teacher who helps under privilege children who cannot go to school because of urbanagricultureinitiative.comy kids on rural areas do not go to school because at a young age they are forced to work to be for them to urbanagricultureinitiative.com is an eye opener to people are more blessed and they should thank that they are in a more .

Mga Munting Tinig by chikoting eli sembrano on Prezi